Kis türelmet...

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató neve: Csatári Levente, e.v.
A szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Görgey utca 10.
A szolgáltató elérhetősége: +36-20-613-3113
Cégjegyzékszáma: 52177950
Adószáma: 68736710-1-29
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: DMJV PH, Humán Főosztály, Igazgatási Osztály, Vállalkozási csoport
Telefonszámai: +36-52-517-700, FAX: +36-52-517-832
Nyilvátartási száma: 52177950
A szerződés nyelve: magyar

A szerverszolgáltató adatai:
WaveRide (EDIS GMbH)
Hauptplatz. 3, 8010 Graz, Ausztria
https://waveride.at
https://edis.at

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2019. április 01. Utolsó módosítás dátuma: 2019. március 19.

1.3. A MegaZoo.hu felépítése, arculati elemei, az oldalon található írásos, illetve grafikus elemek, azok elrendezése, kialakítása a weboldal készítőjének és üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik, másolásuk, illetve felhasználásuk kizárólag az üzemeltető előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

1.4. A Webáruház rendelkezésre állása éves szinten 99,99%, a szerverszolgáltató rendelkezésre állást garantáló nyilatkozatának megfelelően.

Adatkezelési szabályok

1.5. A Webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető a portál láblécében található linken, az oldalak tetején található menü “Kezdőlap” pontja alatt, illetve közvetlenül a https://megazoo.hu/adatvedelem oldalon.

Megvásárolható termékek köre

1.6. A Webáruházban feltüntetett termékek egyaránt megvásárolhatóak online, illetve személyesen is, a Szolgáltató üzletében (4032 Debrecen, Vezér utca 16.). A Webáruház az internetes vásárlás során kizárólag olyan termékeket értékesít, amelyek a Szolgáltatónál elérhetőek, és a raktárkészlet részét képezik.

1.7. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, pontos leírását, az összetevőket, illetve a termékekről, vagy annak csomagolásáról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vásárlókat az akció időtartamáról.

A Rendelés menete

1.9. A Webáruházban található termékeket a Vásárló felhasználói fiók regisztrációja nélkül is megrendelheti. A termékeket a Webáruházban a termék képére való kattintás után, a termék saját adatlapján, vagy a termék képére húzott kurzorral, majd az ennek következtében megjelenő, bevásárlókosár ikonra való kattintással kosárba helyezheti. A kívánt termékek kiválasztását követően a Webáruház fejlécének jobb oldalán látható, szintén bevásárlókosarat mintázó ikonra kattintva megtekintheti az addig a kosárba helyezett termékek számát és listáját, valamint választása szerint a Kosár, illetve a Pénztár oldalakra navigálhat, utóbbi lapon kezdeményezheti a fizetési procedúra megindítását is.

1.10. A Vásárló a vásárlás során felmerülő esetleges hibákat (nem a kívánt darabszám lett megadva, nem a kívánt termék lett kiválasztva stb.) legkésőbb a Kosár menüpontra való navigálásig saját kezűleg javíthatja. Amennyiben a Vásárló további termékek kiválasztása mellett dönt, a vásárlás folytatására is lehetősége van, egészen a fizetési folyamat megkezdéséig.

1.11. A Webáruházban a kiválasztott termékek ellenértékének kiegyenlítése azonnali hatállyal, elektronikus úton történik. A Vásárló a fizetést a Barion rendszerén keresztül bonyolíthatja le. A megrendelés elküldésével a rendszer átirányítja a Vásárlót a Barion biztonságos fizetési oldalára. A fizetés ezen a védett oldalon történik úgy, hogy a bankkártya adatokat még az áruház üzemeltetői sem látják.

A megrendelt termékek kiszállítása 14.990.- Forint értékhatárral egyenlő, vagy azt meghaladó vásárlás esetén ingyenes, a szállítás megszervezése, illetve annak lebonyolítása a Szolgáltató feladata. Amennyiben a vásárolt termékek értéke nem haladja meg a 14.990.- Forintot, a Szolgáltató szállítási költséget számít fel, amelynek összegét a Vásárlónak kell kiegyenlítenie. Ezen szállítási költség mindenkori összege a vásárlási folyamat során feltüntetésre kerül, legkésőbb a Pénztár oldalon található összegzésben.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A Vásárló által leadott megrendelés feldolgozása és teljesítése a Szolgáltató által megadott rendszerben történő sikeres fizetést követően azonnal megkezdődik. A Szolgáltató vállalja, hogy a sikeresen leadott, teljesített fizetéssel rendelkező megrendelések kiszállítását legkésőbb a megrendelés leadását követő kettő munkanapon belül teljesíti, a Vásárló által megadott kiszállítási címre. Amennyiben a kiszállítás csak kettő munkanapon túli határidővel valósítható meg, a Szolgáltató köteles a Vásárlót erről haladéktalanul, írásos, vagy szóbeli formában tájékoztatni, a Vásárló által megadott elérhetőségek valamelyikén.

1.14. A sikeresen leadott rendelésekre vonatkozó általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3 munkanap. Ha Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában előzetesen nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított nyolc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló a Szolgáltató által meghatározott terméktípusok esetében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, egyúttal visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. A Fogyasztó a részletes feltételekről a “Szavatosság és Jótállás” menüpontban tájékozódhat.

Garancia, jótállás

1.18. A Webáruházban forgalmazott, meghatározott típusú termékeinkre a gyártó által biztosított idejű,6 hónap időtartamú garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet, illetve a PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A Webáruház köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Oldalunkon böngésző-alapú sütiket (Cookie-kat) használunk a lehető legteljesebb körű felhasználói élmény biztosítása érdekében.      
https://megazoo.hu/webshop-informaciok/